Odborná praxe

2019    VFN, komplexní fyzioterapie pánevního dna

2016 - dosud soukromá praxe fyzioterapie

2014 - 2016 VFN Praha, Klinika gynekologicko-porodnická U Apolináře

2007 - dosud OSVČ

                   (cvičení individuální i skupinová, fyzioterapie na podkladě psychosomatiky, poradenství zdravého životního stylu,

                    projekty pro firmy - ergonomie práce a pohybu na pracovišti, 

                   projekty pro veřejnost - skupinové workshopy pro ženy

                    shiatsu)

1997 - 1999 FNsP Ostrava

Vzdělání

2016 - 2019 Slovenská zdravotnícka Univerzita v Bratislave

obor: Fyzioterapie
externí Mgr. studium

1994 - 1997 Ostravská Univerzita, fakulta zdravotně sociální

obor: Léčebná rehabilitace a fyzioterapie

Další vzdělávání a kurzy

2016 Bránice a její role při vzniku funkčních poruch pohyb.systému (Praha, Mgr. Bitnar)

2015 Terapie funkčních poruch pánevního dna (Praha, Monáda)

4/2015 Terapie močové inkontinence (FNO, Ostravský koncept)

2014/2015 Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou L. Mojžíšové (Praha, Bc. Bezvodová)

2014 Shintai (dipl. fyzioterapeut J. Pletánek, Pardubice)

2013 Cvičení pánevního dna III (Praha, lektorský kurz, R. Skálová)

2012 kurzy jógy (Astanga; Yin ' Praha)

2003 Shiatsu I (Pardubice, dipl. fyzioter. J. Pletánek)

1995 - 1999 Taoistické zdravotní tai-ji (Ostrava, cvičenec a později lektorka)

Osvědčení:

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru fyzioterapie

Vydal Magistrát hlavního města Prahy

1url.cz/fMqqE 

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut

Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Registrační číslo: 024-01 62-9054

 

ORDINAČNÍ HODINY

Pátek    8 - 20